วิทยาลัยการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานระดับสากลเป็นยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการทั้งระบบของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมที่จะรองรับนโยบายของรัฐในการผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค
โอกาส การประกอบอาชีพ
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และธุรกิจบริการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในแผนกต่าง ๆ
มัคคุเทศก์ แอร์โฮสเตท/สจ๊วต แอร์กราวด์ ประชาสัมพันธ์(ภาครัฐและเอกชน) บริษัทนำเที่ยวพนักงานขาย
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider