ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้้สมัคร จำนวนการรับ และรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้