ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563

                  มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรีประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2563 โดยมีการมีการกำหนอคุณสมบัติของผู้้สมัคร จำนวนการรับ และรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้