ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ (Direct Admission) (TCAS รอบที่ 5) หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563