ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงร่วมกัน (Admission 1) (TCAS รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563