ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทการรับเทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง (รอบที่ 1)