previous arrow
next arrow
Slider

NPU ROAD SHOW

2019
29/พ.ย.

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล<br>โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

เวลา 12.40 น. เป็นต้นไป
30/พ.ย.

ตลาดนัดหลักสูตร เซ็ลทรัลขอนแก่น

ทั้งวัน
03/ธ.ค.

โรงเรียนวังยางวิทยาคม

จังหวัดนครพนม เวลา 12.40-14.00 น.
04/ธ.ค.

โรงเรียนอุเทนพัฒนา

จังหวัดนครพนมเวลา 13.00 เป็นต้นไป
17/ธ.ค.

โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

จังหวัดสกลนคร 14.40 น. เป็นต้นไป
18/ธ.ค.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

จังหวัดนครพนม เวลา 13.00 – 15.30 น.

ปฏิทินการสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครนักศึกษา

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปีการศึกษา 2563
17 มีนาคม 2563
ประกาศสมัครนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2563
10 มีนาคม 2563
ประกาศมรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจําปีการศึกษา 2563
17 มีนาคม 2563
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทเทียบโอน 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563
10 มีนาคม 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ป.โท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ระบบปกติ เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์ ปรการศึกษา 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษา ระดับกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563
28 ตุลาคม 2562
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563
8 ตุลาคม 2562