ข่าวและประกาศ

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการการจัดภาครัฐและภาคเอกชนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563