ข่าวและประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษา ระดับกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่หมาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ …

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการทุนการศึกษา ระดับกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาล …

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

                  มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข …

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563

                  มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข …

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563 Read More »