previous arrow
next arrow
Slider

NPU ROAD SHOW

2019
15/พ.ย.

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
โรงเรียนเซกา

เวลา 12.50 เป็นต้นไป
19/พ.ย.

โรงเรียนปลาปากวิทยา
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
20/พ.ย.

โรงเรียนประจักษ์ศิลปากร

จังหวัดอุดรธานี เวลา 09.20 น. เป็นต้นไป
21/พ.ย.

โรงเรียนศรีโคตรบรูณ์

จังหวัดนครพนม เวลา 13.10 น. เป็นต้นไป
22/พ.ย.

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์

จังหวัดนครพนม
29/พ.ย.

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

จังหวัดนครพนม เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ปฏิทินการสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร​

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครนักศึกษา

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds