วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มีพื้นที่ประมาณ 32 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพและด้านวิชาการ ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตลาดอาชีพในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง

โอกาส การประกอบอาชีพ

        อาชีพที่ต้องการทักษะด้านอาชีพ ได้แก่ ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอกนิกส์

            บุคลากรสำนักงาน / เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

            และนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม : 129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

โทรศัพท์ : 0 4259 9649  Website :  http://sitc.npu.ac.th  E-mail : adobes@npu.ac.th

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort