คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม มีเนื้อที่ทั้งหมด 506 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร มีการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นผลิตนักเรียน นักศึกษา ทางด้านวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ให้สามารถผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ในท้องถิ่นสู่ชุมชน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

โอกาส การประกอบอาชีพ

        อาชีพที่ต้องใช้ทักษะด้านอาชีพ อาทิเช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม ช่างเชื่อม ช่างคอมพิวเตอร์

            ช่างอิเล็กทรอกนิกส์ นายช่างเทคนิค นายช่างสถาปัตยกรรม

            บุคลากรสำนักงาน / พนักงานโรงแรม / การจัดการสำนักงาน / เจ้าหน้าที่การตลาด / เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

            และนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : 214 หมู่ 12 บ้านภูเขาทอง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000   

โทรศัพท์ : 0 4250 3777  Website :  http://itech.npu.ac.th 

sakarya escort bayan sakarya escort escort sakarya serdivan escort bayan adapazarı escort webmaster forumu
ankara escort bayan çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort