คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้รู้จักแสวงหาและคัดกรองความรู้ใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “นำสมัย คิดต่าง สรรค์สร้างสังคม

โอกาส การประกอบอาชีพ

รับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอุปโภคและบริโภคที่เป็นเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่งานบริการด้านเทคนิคและจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์

          *สามารถสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

คณะวิทยาศาสตร์ : 214 หมู่ 12 ถนนนิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0 4250 3776  Website :  http://sci.npu.ac.th  E-mail : science@npu.ac.th

Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

sakarya escort bayan sakarya escort escort sakarya serdivan escort bayan adapazarı escort webmaster forumu
ankara escort bayan çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort