คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นคณะชั้นนำที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ปรัชญาว่า จริยธรรม นำปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของสังคม

โอกาส การประกอบอาชีพ

         บุคลากรในหน่วยงานราชการและเอกชน หลากหลายสายงาน อาทิเช่น นักปกครอง ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ นักบริหารภาครัฐและเอกชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้พิพากษา ทนายความ นักวิชาการ  ครู อาจารย์ มัคคุเทศน์ ล่มแปลภาษา และเลขานุการ เป็นต้น

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ : 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000   โทรศัพท์ : 0 4258 7100  Website :  http://flas.npu.ac.th  E-mail : info@flas.npu.ac.th

sakarya escort bayan sakarya escort escort sakarya serdivan escort bayan adapazarı escort webmaster forumu
ankara escort bayan çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort