วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันในกำกับของรัฐเต็มรูปแบบ มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ มุ่งเน้นผลิตนักบินและบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินครบวงจร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization : ATO) จากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อ 15 ตุลาคม 2550

โอกาส การประกอบอาชีพ

         นักบินพาณิชย์ นักบินส่วนบุคคล ครูการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรืองานบริการภาคอากาศ พนักงานบริการภาคพื้นดิน พนักงานบำรุงอากาศยาน พนักงานวางแผนการบิน บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ : 129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0 4523 1564  Website : iac.npu.ac.th  E-mail : iac@npu.ac.th

sakarya escort bayan sakarya escort escort sakarya serdivan escort bayan adapazarı escort webmaster forumu
ankara escort bayan çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort