วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันในกำกับของรัฐเต็มรูปแบบ มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ มุ่งเน้นผลิตนักบินและบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินครบวงจร โดยวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (Approved Training Organization : ATO) จากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อ 15 ตุลาคม 2550

โอกาส การประกอบอาชีพ

         นักบินพาณิชย์ นักบินส่วนบุคคล ครูการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรืองานบริการภาคอากาศ พนักงานบริการภาคพื้นดิน พนักงานบำรุงอากาศยาน พนักงานวางแผนการบิน บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ : 129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 0 4523 1564  Website : iac.npu.ac.th  E-mail : iac@npu.ac.th

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort