วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานระดับสากลเป็นยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการทั้งระบบของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมที่จะรองรับนโยบายของรัฐในการผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค

โอกาส การประกอบอาชีพ

             ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และธุรกิจบริการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในแผนกต่าง ๆ

             มัคคุเทศก์ แอร์โฮสเตท/สจ๊วต แอร์กราวด์ ประชาสัมพันธ์(ภาครัฐและเอกชน) บริษัทนำเที่ยวพนักงานขาย

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ : อาคารศรีโคตรบูรณ์ 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ : 0 4253 2468   Website : http://tsic.npu.ac.th

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort