วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานระดับสากลเป็นยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการทั้งระบบของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมที่จะรองรับนโยบายของรัฐในการผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค

โอกาส การประกอบอาชีพ

             ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และธุรกิจบริการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในแผนกต่าง ๆ

             มัคคุเทศก์ แอร์โฮสเตท/สจ๊วต แอร์กราวด์ ประชาสัมพันธ์(ภาครัฐและเอกชน) บริษัทนำเที่ยวพนักงานขาย

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ : อาคารศรีโคตรบูรณ์ 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ : 0 4253 2468   Website : http://tsic.npu.ac.th

sakarya escort bayan sakarya escort escort sakarya serdivan escort bayan adapazarı escort webmaster forumu
ankara escort bayan çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort