คณะเกษตรและเทคโนโลยีห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 14 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 875 ไร่ โดยคณะเกษตรและเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ ว่า แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สู่ความเป็นเลิศ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยได้จัดการเรียนการสอน ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และร่วมทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

โอกาส การประกอบอาชีพ

  • เกษตรกรรุ่นใหม่
  • เกษตรกรรม
  • บุคลากรในหน่วยงานราชการ
  • พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  • ทำงานในสถานประกอบการ และหน่วยงานเอกชน

คณะเกษตรและเทคโนโลยี : เลขที่ 103 หมู่ 3 บ้านกุดข้าวปุ้น ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000   

โทรศัพท์ : 0 4253 2471   0 4253 2545  Website : http://agri.npu.ac.th/web/

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort