คณะเกษตรและเทคโนโลยีห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 14 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 875 ไร่ โดยคณะเกษตรและเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ ว่า แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร สู่ความเป็นเลิศ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยได้จัดการเรียนการสอน ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม และร่วมทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

โอกาส การประกอบอาชีพ

  • เกษตรกรรุ่นใหม่
  • เกษตรกรรม
  • บุคลากรในหน่วยงานราชการ
  • พนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
  • ทำงานในสถานประกอบการ และหน่วยงานเอกชน

คณะเกษตรและเทคโนโลยี : เลขที่ 103 หมู่ 3 บ้านกุดข้าวปุ้น ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000   

โทรศัพท์ : 0 4253 2471   0 4253 2545  Website : http://agri.npu.ac.th/web/

sakarya escort bayan sakarya escort escort sakarya serdivan escort bayan adapazarı escort webmaster forumu
ankara escort bayan çankaya escort çukurambar escort demetevler escort eryaman escort kızılay escort sincan escort tunalı escort balgat escort cebeci escort dikmen escort maltepe escort keçiören escort etlik escort batıkent escort gaziosmanpaşa escort bahçelievler escort