ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 และเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) วิทยาลัยธาตุพนม