ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี รอบ Admission 1 & 2 (TCASรอบที่3) ประจำปีการศึกษา2564