ประกาศรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับแบบเทียบโอนประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม (เพิ่มเติม)