ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์ เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCASรอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)