ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564