ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวออนไลน์ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (TCASรอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2564