ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort