ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี แบบโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี แบบโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุกคณะ/วิทยาลัย) ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ คณะอื่นๆ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี แบบโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ระดับปริญญาตรี แบบโควตา Quota (TCAS รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564