admis

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทการรับปริญญาตรี เทียบโอน และ 2 ปีต่อเนื่อง (รอบที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 ประเภทการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทรับเทียบโอน และ 2 ปี ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)

maltepe escort ataşehir escort bostancı escort pendik escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort anadolu yakası escort ümraniye escort